~ Jak se stát členem konsorcia VN... ~


(Upozornění: Tyto informace jsou pouze pro organizace, které si přejí stát se garantem Virtuální nadace. Instrukce nejsou pro organizace, které si přejí grant obdržet. Pro příklady klikněte buď na členství konsorcia VN nebo jak se přihlásit o grant VN.). Abyste pochopili závazky členů konsorcia, přečtěte si, prosím, dohodu mezi EKOLOGIÍ a členy konsorcia Virtuální nadace.

Postup, jak se stát členem konsorcia Virtuální nadace

Virtuální nadace spolupracuje se zkušenými nadacemi ve světě. Tyto nadace spolupracují na místní úrovni s nevládními organizacemi (NNO) v jedné nebo více zemích. Proto, aby si Virtuální nadace udržela určitou úroveň a důvěryhodnost, prochází žádost o členství v konsorciu následující procedurou:

KRITÉRIA PRO ČLENSTVÍ ORGANIZACE V KONSORCIU

  1. Organizace musí být nezisková. Členské organizace konsorcia nemusí být oficiálně registrované jako neziskové, pokud mohou tento status doložit jiným způsobem. Za určitých okolností může být členem i vládní organizace.
  2. Organizace by měla podporovat NNO, které pracují v oblastech životního prostředí, zdravotnictví, komunitní aktivity, místní ekonomie na bázi trvale udržitelného rozvoje a rozvoje místních organizací. Výhodu mají zvláště organizace, které se zaměřují zároveň na práci s ženami a menšinami.
  3. Musí mít takové finanční a zákonné mechanizmy, které umožňují nahlížení do grantových a jiných finančních rozhodnutí jiným subjektům.
  4. Má prokazatelné zkušenosti s poskytováním grantů a s prací s NNO v daném geografickém regionu.
  5. Pracuje ve schváleném území, které si VN určila pro svoji působnost, tedy v Pobaltí, v bývalých státech Sovětského svazu, ve Střední a Východní Evropě nebo v Asii.
  6. Být připravena a schopna plnit závazky, kterým se zavázala v dohodě s VN.
  7. Finančně se podílet na administrativních výdajích.
  8. Poskytovat servis všem kvalifikovaným organizacím v regionu bez rozdílu vzhledem k jejich náboženskému vyznání, národní příslušnosti či pohlaví.


Vaše práce umožní realizaci dobrých projektů!


na hlavní stránku
Virtuální nadace® (05)4221 8350
Poslední aktualizace 1. května 2002
O tyto stránky se stará Nadace Partnertsví a ECOLOGIA