~ Jak Virtuální nadace pracuje ~


Krátký příklad:

1.

Místní organizace v zemi jako je Maďarsko, Rusko nebo Litva vytvoří projekt, jakým je například vytvoření ptačí rezervace. Mají nějaké prostředky, aby mohli projekt začít, ale potřebují dalších 2250 dolarů na realizaci celého projektu.

2.

Tato skupina předá písemný návrh projektu místní organizaci, která je členem konsorcia Virtuální nadace a má několikaleté zkušenosti s pomocí občanům v rozvoji a realizaci projektů. Návrh a rozpočet jsou posouzeny. Jestliže je tento projekt schválen, pak jsou zaslána doporučení k financování tohoto projektu na ředitelství Virtuální nadace.

3.

Projekt znovu přezkoumá komise ředitelů Virtuální nadace. Jestliže je přijat, je poslán na webovou stránku Virtuální nadace. Deset procent z částky grantového požadavku je přidáno k finančnímu požadavku na webové stránce, z těchto deseti procent se hradí náklady spojené s administrací projektu. (Požadavek organizace na 2250 dolarů je pak zvýšen na 2475 dolarů, které jsou vyžadovány online).

4.

Skupina pozorovatelů ptáků v USA si pak tento návrh přečte a daruje 1000 dolarů Virtuální nadaci. Nějaký jednotlivec a další organizace darují zbývající prostředky potřebné k úplnému zafinancování projektu.

5.

Komise ředitelů Virtuální nadace učiní poslední rozhodnutí k financování projektu ptačí rezervace.

6.

Prostředky jsou poslány členu konzorcia Virtuální nadace v zahraničí (v České republice to je Nadace Partnerství). Tato organizace předá prostředky místní organizaci a dohlíží na projekt.

7.

Dárci a příjemci grantu jsou vyzváni, aby mezi sebou komunikovali, aby nacházeli další způsoby, jak spolupracovat, a aby si vyměňovali informace v rámci plnění projektu (dárci mohou zůstat v anonymitě).

8.

Když je projekt dokončen, místní organizace poskytne Virtuální nadaci závěrečnou zprávu. Zpráva se pak pošle na Internet jako příklad projektu Virtuální nadace. Tyto projekty budou sloužit jako příklad úspěšných místních projektů rozvoje.

9.

Vztah mezi dárcem a příjemcem se stal partnerstvím mezi lidmi, kteří mají obecné zájmy. Pokračuje, možná že s dodatečnou finanční podporou, tím, že američtí ekoturisté navštíví rezervaci, kterou pomáhali vybudovat.


Váš příspěvek umožní realizaci dobrých projektů!


na hlavní stránku
Virtuální nadace® (05)4221 8350
Poslední aktualizace 1. května 2002
O tyto stránky se stará Nadace Partnerství a ECOLOGIA