~ Úspěšné projekty virtuální nadace ~


SOLÁRNÍ ENERGIE OSVĚTLUJE DVĚ GOMPY V HELAMBU

-- Japonský projekt Virtuální nadace --

Region: Region: Helambu, Nepálské království
Autor: Lotus Energy Pvt.Ltd. (nepálská akciová společnost)
Člen konsorcia: Peter Riggs: Rockefeller Brothrs Foundation
Status: Kompletně financovaný, projekt dokončený 16.července 1998
Podpořil: Mr. Nanei Tamura z Tokia, Japonsko (fotografie vpravo)
Náklady: $1500

Ve věku Internetu může každý uskutečnit svůj projekt: Staromódní rozvojové fondy jako například Overseads Direct Aids, které spolupracují s vládou často zapomínaly na vzdálená místa světa jako je Himalajská vysočina v Nepálu. V každém případě nabídnout osobní asistenci i lidem v těchto končinách Asie možné je. Na obrázku vlevo: tým, který instaloval solární zařízení, dostal jako odměnu tradiční hedvábnou šálu.


PŘÍRODNÍ A SOCIOKULTURNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTU

V údolí vysoko v horách sídlí dva skromné budhistické kláštery, gompy, Tashi Choling (obrázek vpravo) a Pema Čoling. Oba kláštery jsou centry kulturního a duchovního života pro obyvatele osmi sousedních vesnic. Až dodnes se v nich svítilo petrolejovými lampami a vzhledem k vysokým cenám pohonných hmot, které byly spotřebovány cestou do Kathmandu a zpět nahoru, bylo takové osvětlení stále drahým luxusem.

Stejně jako petrolej, všechny ostatní produkty, které se dovážejí, krátí nehezky rozpočet kláštera, i přes to, že ostatní náklady kromě nákupu nesou věřící vesničané. Pokud byste chtěli toto místo navštívit, pojedete nejprve pěkný kus cesty než dojedete k úzkému průsmyku v horách. Ke klášterům se dostanete až po několikahodinové ostré chůzi.

Dva další obrázky jsou záběry z gompy Pema Čoling. Vlevo je pohled na budovu zpředu a vpravo dole jsou vidět nainstalované solární panely na střeše pagody.

SOLÁRNÍ ENERGIE PŘÁTELSKÁ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ MůŽE V ZEMI JAKO JE NEPÁL MNOHO ZNAMENAT

Solární energie tedy dnes osvětluje oba kláštery. Abychom tomu dobře rozumněli: pro nás, Japonce, je téměř nepředstavitelné, jak vypadá život bez elektriky, plynu, tekoucí vody, atd. Není tu ani telefon, rádio, televize ani jiné podobné vymoženosti. Ve zdejších podmínkách, v horách severního Nepálu, fungují budhistické kláštery jako mnohostranná centra denního života.

Lotus Energy Team při práci
9.července 1998 odešly dvě skupiny instalatérů z údolí Kathmandu, v Malamchipul Bazar se rozdělily a pokračovaly jedna do klášteru Taši Čoling, druhá do Pema Čoling, které leží v nepálské oblasti Helambu. Jízda do Malamchipul Bazar a zpět trvá jeden den, odtud je to do klášterů dva dny náročným horským výstupem (pro aklimatizované Nepálce). Instalace trvala v Taši Čoling sedm dnů a v Pema Čoling pět dnů. Včetně dnů strávených na cestě. (Foto: s laskavým svolením Lotus Energy Pvt. Ltd., Kathmandu, Nepal)
Během roku se v klášterech setkávají vesničané k rozličným duchovním festivalům a obřadům. Slouží také jako komunitní škola, jedinná v okolí, kam chodí děti i dospělí. Doufáme, že využívání solární energie v klášterech podpoří místní obyvatele v jejich aktivitách, a že její instalace je čerstvým vánkem a inspirací pro ostatní místa v oblasti Helambu.


JAK TO V KLÁŠTERECH VYPADÁ PO INSTALACI

(1) Pema Čoling Gompa

První dvě fotografie jsou pořízeny v hlavním chrámu, kde stojí několik soch, které bývají večer osvětlené. Požádali jsme instalatéry z Lotus Energy, aby pořídili fotografie před a po instalaci, ale první fotky nevyšly, kvůli nedostatku světla.

Primárním cílem projektu bylo osvětlit klášter a zlepšit tím podmínky ke komunitnímu a duchovnímu životu vesničanů. Nicméně projekt má další rovinu. Většina místností v klášteru je špatně větraná kvůli chladnému podnebí této oblasti. Pálení petroleje nebo dřeva v místnostech je vzhledem ke zdraví těchto lidí riskantní. Solární osvětlení tato rizika minimalizuje. Vedle toho eliminuje také likvidaci okolních lesů, jejichž rekultivace je zde nelehkým procesem. Z dlouhodobé perspektivy lze předpokládat, že úspěšný projekt v Nepálu umožní rozšíření podobných projektů do dalších komunit v různých koutech Himalajské vysočiny. Především do Búthánu, severní Indie a Tibetu, kde moderní hranice nemají valného vlivu na dění mezi kláštery.

Díky solární energii se dá v budoucnu v klášterech zavést přístup k Internetu , což by tady vzhledem k jejich vzdělávací funkci bylo všeobecně vítáno.

Širší využití solární energie v Himalájích je příslibem dosažení dvou cílů, tedy zlepšení zdraví a kvality života na jedné straně a vylepšení vzdělávacích a sociálních podmínek na straně druhé. A to bez ohrožení křehkého přírodního prostředí oblasti.

(2) Taši Čoling Gompa

Obrázek vlevo představuje elektrické osvětlení nad vchodem do gompy Taši Čoling. Navzdory zpoždění kvůli začátku období monzunů, byly instalační práce a dodělávky na obou gompách dokončeny v polovině června.

Obrázek vpravo byl pořízen při oslavě lamů k dokončení elektrifikace. Celá komunita si je plně vědoma jaké možnosti pro zkvalitnění života jim to poskytuje. Podle předběžné zprávy z Lotus Energy s.r.o. "obyvatelé kláštera byli nadmíru spokojeni, že se jim dostalo této smysluplné podpory. Obě gompy mohou pokračovat v pudže (duchovní rituál) až do noci a díky osvětlení při nich mohou očekávat vyšší účast. Stejně tak očekávají plnější využívání obou klášterů."

"Výdaje za petrolej budou v gompách okamžitě minimalizovat, peníze půjdou na jiné účely, a pokud to bude nezbytné počítají do budoucna s rozšířením systému. Nemusí již ani odkládat peníze na bílení stěn začerněných od malých petrolejek. Lamové a obyvatelé vesnic doufají, že už nebudou vdechovat petrolejový kouř."

Poslední tři obrázky jsou z pudži v Taši Čoling uspořádané na počest zavedenému systému využití solární energie. Oslava se koná v hlavní přijímací síni, kde se pod modrým solárním světlem lesknou sochy a sošky. Na rozdíl od předešlých obřadů si nyní mohou všichni prohlédnout místnost od Budhovy sochy až do nejjemnějších detailů dekorace a mohou se při ceremonii dívat na předsedajícího lámu.

Vzdělání v klášterech pro nejmladší děti místních vesničanů, tedy základy čtení a psaní, se do budoucna obejde bez poškození jejich očí, které dříve způsoboval nedostatek světla a kouř.

Na obrázku vlevo je scéna z věnovaného obřadu. Vysoký Lama a jeho žáci sedí vpravo, zpívají sutry a do toho jim troubí roh - Čoling Long Dung Čen - duchovní hudbu.

Účast pana N. Tamury v tomto projektu Virtuální nadace je příkladem Internetové filantropie v Asii. Ta je založena na předpokladu, že dárce udržuje přímé vztahy s tím, koho podporuje. Výsledkem by měla být jistota dárce o úspěšnosti a efektivitě podporovaného projektu, ale nejen to. Se vstupem civilizace do jednadvacátého století by měla rozvíjet a prohlubovat vzájemné porozumění a respekt mezi lidmi ze všech měst, vesnic, vesniček, samot, a vůbec koutů světa.

Váš příspěvek umožní realizaci dobrých projektů!


na hlavní stránku
Virtuální nadace® (05)4221 8350
Poslední aktualizace 1. května 2002
O tyto stránky se stará Nadace Partnerství a ECOLOGIA