~ Ekologické projekty v ČR ~


obrázek k projektu

Ochrana Čápa bílého v České republice

Cíl: Cílem projektu je publikovat výsledky a informovat veřejnost o nejnovějším sčítání čápů. Tím chceme získat nové podporovatele pro ochranu ptáků v naší zemi, kde čáp přináší štěstí a děti. Ministerstvo životního prostředí, které obvykle tyto projekty financuje, na takové projekty zredukovalo rozpočet. Veškerou činnost i financování momentálně zajišťují NNO a dobrovolníci.

Region: Česká republika
Stav: hledá finance
Rozpočet: 43.000 Kč Získáno: 330 USD Potřeba: 43.000 Kč
obrázek k projektu
Dárci: Dorothy a Bill McPherson

Poznámka: Každý rok se u nás provádí sčítání čápa.

Čeští a řečtí ochránci přírody otevírají muzeum v Preveze

Cíl: Projekt se soustředí na vybudování a otevření přírodně-historického muzea a vzdělávacího centra v Preveze - v severní oblasti Řecka. Na tomto projektu spolupracují čeští a řečtí ochránci přírody a vědci.

Region: Česká republika, Řecko
Stav: hledá finance
Rozpočet: 40.000 Kč Získáno: 0 Kč Potřeba: 40.000 Kč

http://web.telecom.cz/ekocentrum.natura e-mail:kubacka.natura@seznam.cz

Cestovní grant na podporu rozvoje informačních sítí

Cíl: Dva aktivisté hledají cestovní grant na mezinárodní konferenci v El Salvadoru a do Spojených států. Během cesty si chtějí vyměnit informace o použití Internetu v práci nevládních organizací u nás a v Latinské Americe.

Region: Česká republika, Ekvádor, El Salvádor, Mexiko
Stav: projekt úspěšně ukončen - Závěrečná zpráva
Rozpočet: 165.000 Kč Získáno: 165.000 Kč Potřeba: 0 Kč

Dárci: The Association for Progressive Communication spolu s Trust for Mutual Understanding

Zazeleňování české krajiny

Cíl: Učinění prvních kroků na obnovu biokoridoru v krajině České republiky.

Region: Česká republika
Stav: projekt úspěšně ukončen - Závěrečná zpráva
Rozpočet: 41.500 Kč Získáno: 41.500 Kč Potřeba: 0 Kč

Dárci: Chenango Forks Model United Nations Club

Zachraňte ohrožené lesy v České republice

Cíl: Založení Lesního výchovného centra na podporu zachování lesů; odmítání destruktivních činností v lesích a vytvoření pevné sítě "lesáckých" aktivistů

Region: Česká republika
Stav: hledá finance
Rozpočet: 50.000 Kč Získáno: 0 Kč Potřeba: 50.000 Kč

Poznámka: Osmdesát procent českých lesů bylo zničeno průmyslovým znečištěním a špatným managementem.

Kdo zachrání celoevropsky ohroženou sovu pálenou?

Cíl: Propagace snah o záchranu a zachování sovy pálené; informování veřejnosti; spolupráce s farmami a kostely, na kterých má sova hnízda; kontrola a zachycování hnízd na mapu.

Region: střední a východní Evropa, Česká republika
Stav: potřebuje finance
Rozpočet: 77.000 Kč Získáno: 0 Kč Potřeba: 77.000 Kč

Brontosaurus se snaží vrátit ovce na louky Karpat

Cíl: Klub Brontosaurus, jenž chrání vybrané louky Karpat již od roku 1992 chce obnovit pastviny pro ovce jako součást strategie managementu luk.

Region: Česká republika
Stav: potřebuje finance
Rozpočet: 33.000 Kč Získáno: 0 Kč Potřeba: 33.000 Kč

Poznámka: Na těchto loukách rostou nádherné orchideje. Orchideje však rostou pouze na pastvinách. Financujte tento projekt a můžete říct, že jste zachránili orchideje přivedením ovcí zpět do hor.

Mládež za zachování přírody a historie v českých Karpatech

Cíl: Uspořádání mezinárodního letního tábora mladých dobrovolníků, kteří obnoví přírodní a historické památky a tím podpoří snahu místních lidí o zachování přírodního prostředí a památek.

Region: Česká republika
Stav: potřebuje finance
Rozpočet: 11.500 Kč Získáno: 11.500 Kč Potřeba: 0 Kč
Dárci: Chenango Fonks

Poznámka: První finance nastartují projekt, který bude rozvíjet užitečné mezinárodní kontakty mezi mladými lidmi.

Jestliže se nemůžete rozhodnout, který projekt by jste chtěli podporovat, nechte rozhodnout samotnou Nadaci (výběrem Projektového fondu na formuláři pro dárce). Dokonce můžete projekt navrhnout.Váš příspěvek umožní realizaci dobrých projektů!


na hlavní stránku
Virtuální nadace® (05)4221 8350
Poslední aktualizace 5. května 2002
O tyto stránky se stará Nadace Partnerství a ECOLOGIA