Potřeba Virtuální nadace

Randy Kritkausky, prezident mezinárodní nevládní organizace ECOLOGIA
Cílem Virtuální nadace je, aby každý jednotlivec pochopil váhu pomoci různým projektům a na takových projektech se v rámci jeho/jejích možností podílel. Ještě donedávna bylo běžné, že pouze vlády, mezinárodní organizace a dobře vybavené nadace měly dostatek zdrojů, se kterými mohly operovat v projektech, jež by přispěly k řešení globálních problémů. V posledních deseti letech jsem však viděl neuvěřitelné výsledky, které vycházely ze snah místních organizací.

Během mé vlastní zkušenosti z práce na mezinárodních projektech jsem si všiml, že poskytnutí technického vybavení nebo finanční podpory, která se pohybuje od stovek dolarů k tisícům dolarů, má nevídaný pozitivní vliv. Poprvé jsem si to uvědomil, když jsem v roce 1989 poskytl 260 dolarů jednomu litevskému fyzikovi, který pracoval pro nevládní organizaci, aby si mohl opatřit detektor radiace. Můj přítel Jonas pracoval na bezpečnostních podmínkách pro jadernou elektrárnu černobylského typu. Žádný z dělníku v této jaderné elektrárně neměl přístup k věrohodným informacím o svém vystavení radiaci. Můj malý dar ukončil tuto nebezpečnou situaci, neboť umožnil dělníkům, aby si nezávisle informace zkontrolovali. To přinutilo úředníky, aby poskytli údaje přesné. Tato jaderná elektrárna také vylepšila odstraňování jaderného odpadu, což byl výsledek nového kontrolního programu.

Virtuální nadace nabízí Vám nebo Vaší organizaci podobnou možnost pracovat s mezinárodními partnery na projektech, které skutečně nastolí změny v podmínkách v oblastech životního prostředí, zdraví a lidských práv po celém světě. Tím, že poskytnete příspěvek (přes naše konsorcium, které se skládá z mezinárodních neziskových organizací), můžete nabýt jistotu, že skupiny a projekty, které podpoříte, stojí za to.

Virtuální nadace není běžnou nadací, která by mohla poskytovat velké dotace, jakými jsou například akcie darované fondu na podporu humanitární práce.

Dotace Virtuální nadace se skládají z dobré vůle, štědrosti a předvídavosti jednotlivců a organizací, kteří věří, že i malé dobré skutky pomáhají utvářet budoucnost.

Prohlédněte si, prosím, náš seznam projektů a chcete-li se stát dárcem, najděte si informace o tom jak se stát dárcem.

Se srdečným pozdravem,
Randy Kritkausky

Váš příspěvek umožní realizaci dobrých projektů!


na hlavní stránku
Virtuální nadace® (05)4221 8350
Poslední aktualizace 5. května 2002
O tyto stránky se stará Nadace Partnerství a ECOLOGIA